ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Londynie, Tokio, Rzymie, Nowym Jorku oraz Pekinie

2018-02-07

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku:

 • Wielkiej Brytanii i Irlandii

 • Japonii

 • Włoch

 • Stanów Zjednoczonych i Kanady

 • Chin

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;

 2. Posiadać obywatelstwo polskie, lub inne, pod warunkiem biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

 3. Korzystać z pełni praw publicznych;

 4. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 6. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka japońskiego, mandaryńskiego, włoskiego;

 7. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;

 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;

 3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;

 4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;

 5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;

 6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;

 7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;

 8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

 

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2021 (na wybranym rynku).

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

 

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań

 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • II połowa 2018 r.

 

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2. listu motywacyjnego;

 1. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);

 2. Kopii dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemca inny dokument określający tożsamość;

 3. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 4. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Kopii prawa jazdy, co najmniej kategorii „B” wraz z oświadczeniem o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;

 6. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);

 1. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka japońskiego, mandaryńskiego, włoskiego, np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;

 1. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2021” (na wybranym rynku)

 2. Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 roku poz. 922).

 

Oferty prosimy przesyłać na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 09.03.2018 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce” w tytule e-maila.


Polecamy

Polecamy także:

Najwyższy drewniany wieżowiec świata – Mjøstårnet
Norwegia słynie z drewnianej architektury, przede wszystkim za sprawą Wikingów, którzy byli mistrzami kunsztu ciesielskiego. To kraj, w którym przyroda i...

Najnowszy numer Rynku Turystycznego
W tym miesiącu piszemy między innymi: Prościej w razie niewypłacalności Nowe przepisy poprawiają funkcjonujące już rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczeń...

Tour Salon 2018 - za nami
W niedzielę 11 lutego zakończyły się targi Tour Salon. Impreza jak co roku zgromadziła przedstawicieli branży turystycznej z Polski i ze świata. Swoje stoiska...

Nowe logo lufthansy
Lufthansa pokazała swój nowy, zmodernizowany wizerunek marki klientom i pracownikom podczas dwóch dużych wydarzeń we Frankfurcie i Monachium w środę, 7 lutego....

Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© 2017 ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne