Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie. Zamknij to okno informacyjne

PRAWO | Rynek Turystyczny
facebook


RYNEK TURYSTYCZNY » DZIAŁY » PRAWO

Reklamacja u rezydenta

Sama charakterystyka zawodu rezydenta wskazuje, iż stanowi on swoisty łącznik pomiędzy biurem podróży a jego klientami na miejscu organizowanej imprezy. Rezydent jest zarówno przedstawicielem firmy, jak i jego klientów. Powodów do reklamowania usług świadczonych przez organizatora turystyki lub jego podwykonawców czy kontrahentów może być wiele. Najczęściej chodzi o czystość i…

01/2017, PRAWO

Nowe obowiązki biur podróży

Przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego mają nowe obowiązki. Sprzedając imprezę turystyczną będą zobowiązani do odprowadzania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składania deklaracji, a także prowadzenia wykazu zawartych z klientami umów. Pierwszym okresem, za który należy złożyć deklarację i odprowadzić składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), jest…

12/2016, PRAWO, W NUMERZE

Wypoczynek dzieci to odpowiedzialność

Wypoczynek dzieci i młodzieży jest ściśle uregulowany prawnie i musi odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami. Kto i na jakich zasadach może organizować wypoczynek dzieci i młodzieży – pisze prawniczka z kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni. Organizator wycieczki Zgodnie z rozporządzeniem właściwym w sprawie warunków i sposobu organizowania wypoczynku…

12/2016, PRAWO

Pozycja klienta niewypłacalnego biura podróży

Temat relacji prawnych pomiędzy klientem a biurem podróży, które ogłosiło upadłość, zawsze wzbudza emocje. Pochylili się nad nim prawnicy z kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. Z uwagi na fakt, że biura podróży jak każdy biznes niekiedy ogłaszają upadłość z powodu niewypłacalności, pamiętać należy o przysługujących klientom tych…

11/2016, PRAWO

Czy folder obowiązuje touroperatora?

W każdej sytuacji klient musi być prawidłowo poinformowany o cechach wycieczki, ponieważ na profesjonaliście ciąży obowiązek podawania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących funkcji i przeznaczenia usługi. Dlatego zawartość katalogu jest wiążąca dla biura podróży Artykuł powstał w oparciu o Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 lipca 2016 r.; Sygn. akt…

11/2016, PRAWO

Biuro podróży ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji

Jeżeli organizator nie odpowie na reklamację w terminie 30 dni, reklamację uznaje się za uzasadnioną. Wtedy biuro podróży zobowiązane jest do spełnienia żądania określonego przez konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Biuro podróży nie może wysłać odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ostatnim dniu terminu, ponieważ klient nie będzie miał możliwości zapoznania…

10/2016, PRAWO

Prace nad wdrożeniem nowej dyrektywy

Nowa unijna dyrektywa dotycząca imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych ma maksymalny poziom harmonizacji i musi być wdrożona do 2018 roku. Polski ustawodawca pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o usługach turystycznych. Prace wynikają z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego wytycznych z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302…

10/2016, PRAWO

Biuro będzie odprowadzać od każdej wycieczki do 30 zł

18 sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie Ustawy o usługach turystycznych oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, po upływie 14 dni…

09/2016, PRAWO

Jakie prawa ma pasażer

Mimo, że z transportu lotniczego z roku na rok korzysta coraz więcej osób, zarówno w celach prywatnych jak i służbowych, nie wszyscy pasażerowie są świadomi przysługujących im praw. Przed podróżą samolotem warto zainteresować się tą tematyką bo wbrew pozorom, w przypadku lotu niezgodnego z planem, po spełnieniu określonych warunków, pasażerom…

09/2016, PRAWO

System zabezpieczeń finansowych touroperatorów czyli jak prawo chroni klientów

Stale komplikująca się, trudna sytuacja międzynarodowa, szerzący się terroryzm, nie pozostają bez wpływu na rynek usług turystycznych. Popularne do tej pory kierunki podróży wakacyjnych, w szczególności Egipt, Turcja, Tunezja, przeżywają znaczny spadek zainteresowania klientów, a obecna sytuacja zagraża płynności finansowej szczególnie tych biur podróży, które specjalizowały się w organizowaniu wyjazdów…

08/2016, PRAWO

Reklamacja w pytaniach i odpowiedziach

Klient może w wielu sytuacjach złożyć reklamację, a biuro podróży ma obowiązek jej przyjęcia. Poniżej wyjaśniamy na przykładach, w jakich okolicznościach biuro podróży musi uznać reklamację i jakie ma ustawowe obowiązki wynikające ze zgłoszenia reklamacji przez klienta. Klient może złożyć reklamację w sytuacji, gdy w czasie trwania imprezy turystycznej jej…

08/2016, PRAWO

Odszkodowanie za opóźniony lot – nie zawsze należne

Prawo unijne umożliwia pasażerom ubieganie się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot. Jednak nie zawsze musi być ono wypłacone. Pasażerowie, których loty zostały odwołane lub znacznie opóźnione, coraz częściej kierują do przewoźników wnioski o wypłatę odszkodowania za opóźnienie/ odwołanie lotu. Podstawą takiego żądania są postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 261/2004…

07/2016, PRAWO