Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.
Przeczytaj całość , Zamknij to okno informacyjne.


Imprezy turyst yczne wyłączone z ustawy o prawach konsumenta

Z a sześć miesięcy zaczną obowiązywać nowe przepisy o prawach konsumenta. Opublikowana ustawa wdraża do polskiego prawa m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie praw konsumentów. Oznacza to, że prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE.

rt-2014-07-05

Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich s ł a b s z y c h uczestników rynku, to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o prawach konsumenta, przepisy tej ustawy nie są stosowane do umów o imprezę turystyczną, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196). Oznacza to, że np. w przypadku umowy o imprezę turystyczną zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi 14-dniowe prawo do odstąpienia od niej. Kwestie ochrony praw konsumentów zawierających umowy o imprezę turystyczną będzie regulować nowa d y r e k t y w a Parlamentu Europejskiego i R ady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Prace nad dyrektywą trwają od lipca 2013 r. Dyrektywa zastąpi obecnie obowiązującą Dyrektywę Rady 90/314/ EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Wydanie: 4/2014, AKTUALNOŚCI

Polecamy także:

GDS - Globalne Systemy Dystrybucji - dodatek do Rynku Turystycznego
Dodatek do Rynku Turystycznego traktujący o technologiach w turystyce.   Jak co roku oddajemy w ręce naszych czytelników specjalny dodatek dotyczący najnowszych...

Niemiecka turystyka 30 lat po upadku muru
Upadek Muru Berlińskiego w listopadzie 1989 r. i zjednoczenie Niemiec w następnym roku stały się najsilniejszymi motorami wzrostu niemieckiej turystyki...

GDS - Globalne Systemy Dystrybucji - dodatek do Rynku Turystycznego
Wywiady, nowości, trendy – najnowsze technologie w naszym corocznym dodatku. W tym roku piszemy nie tylko o Globalnych Systemach Dystrybucji, ale i innych...

Ruszyła sprzedaż ofert - „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY"
Turyści mogą już rezerwować noclegi, oferty kulturalne czy gastronomiczne, a także wiele innych atrakcji, z których będą mogli skorzystać w weekend od 22 do 24...

Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Polityka prywatności