Imprezy turyst yczne wyłączone z ustawy o prawach konsumenta

Z a sześć miesięcy zaczną obowiązywać nowe przepisy o prawach konsumenta. Opublikowana ustawa wdraża do polskiego prawa m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie praw konsumentów. Oznacza to, że prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE.

rt-2014-07-05

Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich s ł a b s z y c h uczestników rynku, to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o prawach konsumenta, przepisy tej ustawy nie są stosowane do umów o imprezę turystyczną, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196). Oznacza to, że np. w przypadku umowy o imprezę turystyczną zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi 14-dniowe prawo do odstąpienia od niej. Kwestie ochrony praw konsumentów zawierających umowy o imprezę turystyczną będzie regulować nowa d y r e k t y w a Parlamentu Europejskiego i R ady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Prace nad dyrektywą trwają od lipca 2013 r. Dyrektywa zastąpi obecnie obowiązującą Dyrektywę Rady 90/314/ EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Wydanie: 4/2014, AKTUALNOŚCI

To też może Cię zainteresować

W najnowszym wydaniu
 

  
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail