Turystyka a zrównoważony rozwój

Koncepcja zrównoważonego rozwoju, która pojawiła się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, wyrasta z dwóch nurtów społeczno-politycznych.

rt 2020 01a 30

 

 

 

 

Pierwszy z nich, związany z działaniami na rzecz ochrony przyrody, pojawił się już w XIX w. w państwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Drugi, zorientowany bardziej na walkę z ubóstwem, zaczął rozwijać się w latach 60. XX w. Jego celem było upowszechnienie pozytywnych efektów rozwoju przemysłu z jednoczesnym ograniczeniem negatywnych skutków eksploatacji zasobów i procesów technologicznych. Sam termin „zrównoważony rozwój”, a przede wszystkim jego popularyzacja, przypisywane są raportowi tzw. Komisji Brundtland, który został opublikowany w 1987 r. Postulował on wdrożenie takich mechanizmów rozwoju, które przyczyniałyby się do poprawy jakości życia ludzi w sferze materialnej, przyrodniczej i kulturowej, nie uszczuplając dostępnych zasobów i zapewniając kompensatę kosztów wykorzystania środowiska. 

Cele

Wspomniany raport wytyczył ogólne założenia, ale problem narzędzi i struktur odpowiedzialnych za ich realizację pozostał otwarty. Zgodnie z hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie” podjęto próbę wytyczenia kierunków, wokół których powinny koncentrować się podejmowane działania. Obecnie jest to Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjęta przez ONZ w 2015 r. Przedstawiono w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG), które powinny być osiągnięte do 2030 r. Agenda wymienia 17 celów ujętych w pięć zagadnień kluczowych dla ludzkości i planety (ang. 5 x P): − ludzie (people) – celem jest eliminacja ubóstwa i głodu oraz pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału w poczuciu godności i równości szans oraz życie w zdrowym środowisku; − planeta (planet) – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja i produkcja, wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz działania w dziedzinie klimatu; − dobrobyt (prosperity) – powszechna poprawa jakości życia, uniwersalny dostęp do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej oraz infrastruktury w powiązaniu z przyjaznym środowisku postępem gospodarczym i technologicznym; − pokój (peace) – osiągnięcie celów agendy możliwe jest jedynie w społeczeństwach wolnych od przemocy i lęku, opartych na tolerancji i włączeniu; − partnerstwo (partnership) – zakłada globalną współpracę wszystkich krajów,...Ewa Dziedzic

Wydanie: 2/2020, EDUKACJA I KARIERA
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail