Co i dla kogo z tarczy

Pomimo potknięcia w Senacie, które spowodowało opóźnienie w przyjęciu nowych przepisów, 17 września Sejm przyjął ustawę zwaną tarczą dla turystyki. Co zawierają nowe przepisy i kto na nich skorzysta, a kto został pominięty?

rt 2020 09a 16

Ustawa w parę dni po ostatecznym uchwaleniu przez Sejm została podpisana przez prezydenta. Co ważne, została również bardzo szybko zatwierdzona przez Komisję Europejską, nie ma więc żadnych formalnych przeszkód, by była uruchomiona. Uchwalone przepisy przewidują powstanie dwóch nowych funduszy: Turystycznego Funduszu Zwrotów i Turystycznego Funduszu Pomocowego. 

Zwroty z TFZ

Turystyczny Fundusz Zwrotów, jak sama nazwa wskazuje, będzie wypłacał klientom biur podróży pieniądze, które muszą im zwrócić touroperatorzy za niezrealizowane imprezy. Jest to o tyle ważne, że właśnie zapadają terminy zwrotu tych pieniędzy, po przedłużeniu tego okresu o 180 dni. Środki wypłacone przez fundusz będą formą pożyczki, na której spłatę touroperatorzy będą mieli sześć lat. Wartość tego funduszu ustawodawca wycenił na 300 mln zł. W praktyce TFZ będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i to z tego konta będą realizowane zwroty do wyczerpania zgromadzonych na nim środków. Wniosek o zwrot zaliczki będzie składał organizator do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Konieczne będzie przedstawienie wszystkich umów dotyczących imprez, które się nie odbyły z powodu pandemii i których dotyczyć ma zwrot zaliczek. Również klient będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek i dopiero po rozpatrzeniu i uzupełnieniu ewentualnych braków podejmowana będzie decyzja o wypłacie. Co ważne, o udzieleniu zwrotu decyduje kolejność złożenia kompletnych, zgodnych w zakresie zawartych w nich danych oraz pozytywnie zweryfikowanych wniosków organizatora turystyki i podróżnego – pod warunkiem dostępności środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów. Teoretycznie można więc wyobrazić sobie sytuację, że dla niektórych po prostu zabraknie pieniędzy w TFZ, choć kwota nań przeznaczona ma być, zdaniem autorów przepisów, wystarczająca. Opinii tej nie podziela jednak część przedstawicieli branży. 

Pomoc z TFP

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w nowych przepisach jest Turystyczny Fundusz Pomocowy. Ma on służyć w przyszłości jako źródło wsparcia dla branży turystycznej w sytuacjach kryzysowych, takich jak właśnie panująca pandemia. W razie potrzeby to TFP ma udzielać pożyczek organizatorom turystyki, a jeśli dojdzie do odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Środki do funduszu mają trafiać z pieniędzy, które touroperatorzy będą oddawali w ratach za wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów, oraz ze składek. Składka na TFP będzie odprowadzana w kwocie nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną. 

Zwolnienia z ZUS i postojowe

Przepisy przedłużają możliwość zwolnienia ze składki na ZUS oraz wypłatę postojowego. Zwolnienie obejmuje składki za lipiec, sierpień i wrzesień. Taką możliwość zyskają przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Jest jednak warunek dotyczący spadku obrotów, który trzeba wykazać i który musi wynieść co najmniej 75 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Pomimo prób zmiany tego przepisu nie udało się wynegocjować zwolnienia z ZUS również dla touroperatorów. Odmowę zwolnienia uzasadniano faktem utworzenia opisanych dwóch funduszy (przede wszystkim Funduszu Zwrotów), które są skierowane do tej właśnie grupy. Uznano więc, że byłyby to dwa strumienie środków i na takie rozwiązanie państwa polskiego po prostu nie stać. Minister finansów wyasygnował środki tylko na te działania, które były od początku umieszczone w ustawie. Wnioski o zwolnienie z ZUS i postojowe można będzie składać od 15 października za pomocą PUE ZUS.

Tarcza jest niewątpliwie potrzebna i pomimo opóźnienia uchwalona na tyle szybko, żeby wspomóc touroperatorów w trudnym dla nich momencie. Trzeba więc pochwalić i moment jej uchwalenia, i sporą cześć rozwiązań. Największą wadą jest pominięcie niektórych sektorów branży turystycznej. Największym przegranym może chyba czuć się branża eventowa. Działania tych firm na razie właściwie nie są możliwe i nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie można organizować duże imprezy (pomijając jeszcze sprawę powrotu koniunktury). Eventowcy zyskali wprawdzie zwolnienie ze składek na ZUS, jednak po 30 września pozostaną w miażdżącej większości bez dochodów. Uważają, że tylko szyta specjalnie „na miarę” pomoc dla ich branży może realnie coś zmienić. A znaczenie tej branży dla gospodarki polskiej opisujemy w tym numerze, omawiając coroczny raport. Z drugiej strony właściwie jedynym wyjściem byłoby wzięcie przez państwo na utrzymanie tej oraz kilku innych grup zawodowych, co jest po prostu nierealne. Pozostaje więc zabiegać nie o działania finansowe (bo na takie raczej szans obecnie nie ma), ale o bardziej konsekwentną politykę i umożliwienie funkcjonowania niektórym branżom oraz jasną i również konsekwentną politykę informacyjną. To na pewno ułatwi całej branży stanięcie ponownie na własnych nogach.

Gdzie znaleźć przepisy

 Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 1639. 

PKD rodzajów działalności zwolnionej ze składek ZUS

49.39.Z – transport lądowy, 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń, 79.11.A – agenci turystyczni, 79.90.A – piloci i przewodnicy, 82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów, 90.01.Z – artyści występujący na wydarzeniach, 90.02.Z – działalność wspomagająca organizację wydarzeń, 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 93.29 – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

PKD rodzajów działalności, które mogą ubiegać się o postojowe

49.39.Z 9 – transport lądowy, 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, 90.01.Z – artyści występujący na wydarzeniach, 90.02.Z – działalność wspomagająca organizację wydarzeń, 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa.Andrzej Jarczewski

Wydanie: 9/2020, PRAWO
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail