Jak i kogo osłania tarcza

Tarcza 6.0 weszła w życie i niestety, jak to w życiu, mamy dwie wiadomości z nią związane: dobrą i złą. Dobra jest taka, że oferuje ona poza starymi również nowe formy pomocy. Ponadto rozszerzono grupę podmiotów do tej pomocy uprawnionych. Zła wiadomość jest taka, że jednak niecała branża tę pomoc może otrzymać.

rt 2020 10a 12

Początkowo grupa podmiotów, które zostałyby objęte pomocą, była dużo mniejsza. Jednak po poprawkach Senatu lista kodów PKD, które uprawniają do skorzystania z pomocy, powiększyła się. Projekt uzupełniono m.in. o firmy z branży kateringowej, transportu, kultury, przewodników czy agentów IATA. Niestety nie wszystkie postulowane przez Senat rodzaje działalności zostały zaakceptowane. Nie znaleźli się tam m.in. touroperatorzy oraz agenci turystyczni, pomimo silnego, ale niestety nieskutecznego lobbowania za ich uwzględnieniem. Na podstawie uchwalonych przepisów wsparcie otrzymają m.in. agenci IATA, piloci i przewodnicy, przewoźnicy autokarowi. Inne grupy spośród około 40 branż, które otrzymają pomoc z tego programu, to gastronomia, kluby fitness i organizatorzy targów. Do przepisów wpisano jeszcze inne, drobniejsze możliwości pomocy przedsiębiorcom. Przykładem jest możliwość umorzenia przez radę gminy podatku od nieruchomości za wybrane miesiące dla przedsiębiorców znajdujących się w kłopotach finansowych. W sumie we wprowadzonych przepisach znalazło się 40 rodzajów działalności, wyliczonych w formie kodów PKD. Rząd szacuje, że z różnych form pomocy zawartych w tarczy skorzysta około 270 tys. firm. Środki na nią przeznaczone wynoszą około 4 mld. zł. 

CO DAJE TARCZA?

Pakiet rozwiązań zawartych w tarczy dla branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami w związku sytuacją pandemiczną przewiduje zwolnienie z ZUS, dodatkowe postojowe, dopłatę do wynagrodzeń i 5 tys. zł tzw. mikrodotacji za listopad w razie spadku przychodów o co najmniej 40 proc., licząc rok do roku. W myśl przyjętych rozwiązań przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną kodem PKD 55.10.Z będą mogli ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe, jeśli ich przychód był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Sejm odrzucił jednak senackie poprawki rozszerzające grono beneficjentów tej pomocy o hotele (PKD 55.10.Z) oraz obiekty noclegowe i krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), a także m.in. organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z) czy agentów turystycznych (PKD 79.11.A) Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, cytowany w komunikacie, wskazał, że turystyka i inne branże najbardziej poszkodowane przez COVID-19 będą teraz mogły liczyć na szybką pomoc. – Ustawa wprowadza uprawnienia dla Rady Ministrów, aby w drodze rozporządzenia przyznać postojowe lub zwolnić ze składek ZUS – to ważna zmiana – ocenił. 

MIKRODOTACJE I POSTOJOWE

Niektóre podmioty mogą wystąpić o dotację. Jej wysokość będzie wynosić 5 tys. zł, a pieniądze będą pochodzić ze środków Funduszu Pracy. O taką dotację mogą ubiegać się mniejsze firmy, które obejmuje pojęcie małej lub mikrofirmy. Oznacza to, że nie mogą zatrudniać więcej niż dziewięć osób. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest prowadzenie działalności 30 września (firma nie mogła wtedy np. być zawieszona), a spadek obrotów w październiku lub listopadzie musi wynieść minimum 40 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca lub tego samego miesiąca w ubiegłym roku. Takie same warunki muszą spełniać firmy, które chcą wystąpić o postojowe. Jednak nie wszystkie branże mogą się o nie ubiegać. Przysługuje tylko około 20 z nich (odpowiednie PKD znajdują się w przepisach). 

DOFINANSOWANIE MIEJSC PRACY

Na jednego pracownika zatrudnionego na pełny etat przysługuje 2 tys. zł, a w przypadku zatrudnionych na część etatu – proporcjonalna część tej kwoty. Tutaj również starać się o dofinansowanie mogą przedsiębiorcy, których dochód spadł z powodu pandemii co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Nie można mieć zaległości w ZUS ani urzędzie skarbowym. Nie dotyczy to firm, które zawarły z ZUS lub fiskusem umowę i uzyskały odroczenie lub spłacają je terminowo w ratach. 

ZUS – TRZEBA PILNOWAĆ KALENDARZA

Można ponadto wystąpić o pomoc w postaci zwolnienia ze składek ZUS, a właściwie raczej ich umorzenia, zważywszy, że ustawa zaczęła obowiązywać we wrześniu Przedsiębiorcy, którzy na podstawie tarczy antykryzysowej 6.0 będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Nie dotyczy to jednak wszystkich prowadzących działalność. Jak informuje ZUS, „zwolnienie z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych przysługuje przedsiębiorcom, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia lub za siebie i osoby współpracujące, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowana została do podstawy wymiaru składek kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek, obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą”. Deklaracji rozliczeniowej nie muszą składać również osoby, które zgłosiły się do dobrowolnego ubezpieczenia społecznego, i które w ostatnich miesiącach deklarowały najniższą dozwoloną składkę. 

KOGO POMIJA

Pośród uprawnionych do korzystania z tarczy nie ma m.in. touroperatorów i agentów turystycznych. Jednak w nowo uchwalonych przepisach znalazły się również zapisy ich dotyczące. Są to jednak rozwiązania, które uzupełniają braki z tarczy 5.0. Otóż w najnowszej ustawie przewidziano możliwość zwolnienia touroperatorów oraz hotelarzy ze składek na ZUS oraz przewidziano możliwość wystąpienia przez nich o postojowe za lipiec, sierpień i wrzesień. Jednak warunkiem jest tu wykazanie spadku obrotów o 75 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Całkowicie pominięte zostały agencje eventowe. Najczęstszy w ich przypadku kod PKD 73.11 Z nie znalazł się na liście, pomimo że, jak wynika z napływających z rynku danych, ich obroty spadły średnio o 70 proc. w porównaniu z tymi samymi miesiącami w roku poprzednim. Ustawa ma wspomóc nie tylko przedsiębiorców i osoby zatrudnione, ale także gminy. Te ostatnie mają mieć zrekompensowane straty z opłat na targowiskach, które z powodu lockdownu muszą być zamknięte.

 

WYBRANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TURYSTYKĄ,
KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O POMOC Z TARCZY 6.0
– KODY PKD


49.39.Z – Pozostały transport lądowy i pasażerski (m.in. wynajem autobusów
z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne)
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne (m.in. food trucki, lody
sprzedawane z samochodów itp.)
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (m.in. usługi
gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych)
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów (m.in. przez sprzedawców
napojów w ruchomych punktach; przygotowywanie i podawanie
napojów w środkach transportu, wykonywane przez oddzielne jednostki)
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
(np. łodzi, rowerów, nart, ale również leżaków czy parasoli)
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana (m.in. rezerwacja: środków transportu,
hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych
i sportowych; sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe
i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe)
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych (m.in. zajęcia sportowe – siatkówka, koszykówka,
piłka nożna itp.; obozy sportowe; zajęcia gimnastyczne; szkoły nauki
jazdy konnej; nauka pływania; działalność profesjonalnych instruktorów
sportowych)
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
(np. nauka jazdy; szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej)
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych (m.in. galerii i salonów
wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic)
91.02.Z – Działalność muzeów
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych (m.in. poza stadionami i halami
sportowymi są to np. pola golfowe czy tory do kręgli)
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem (m.in. działalność
przewodników górskich; działalność stajni wyścigowych, ośrodków;
działalność wspomagająca łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub
rekreacyjne)
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej
niesklasyfikowana (m.in. działalność parków rekreacyjnych, ale bez
zakwaterowania; transport rekreacyjny, np. działalność przystani
jachtowych; obsługa stoków narciarskich; wypożyczanie sprzętu
rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego;
działalność plaż, włączając w to wynajmowanie przebieralni, szafek
na ubrania itd.)
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
(np. działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych,
solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.)ANDRZEJ JARCZEWSKI

Wydanie: 12/2020, PRAWO
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail