Dofinansowanie turystyki z funduszy unijnych

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, dzięki funduszom unijnym polska turystyka otrzymała szansę na szybszy i lepszy rozwój. Podsumowując minione 4 lata, należy stwierdzić, że najwięcej projektów zrealizowały jednostki samorządu terytorialnego, które stały się jednocześnie największym beneficjentem funduszy strukturalnych


Od roku 2007 znacznie większe możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu turystyki zyskali przedsiębiorcy. Obecnie są oni bowiem uprawnieni do uczestnictwa w konkursach w ramach wszystkich programów operacyjnych (PO). Poniżej przedstawimy w skrócie programy, w ramach których można pozyskiwać środki na rozwój turystyki. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za 2007 rok, prawie 900 mln zł z funduszy unijnych zasiliło rozwój turystyki w Polsce.


W całym kraju zrealizowanych zostało ok. 2,8 tys. projektów inwestycyjnych ściśle związanych z rozwojem turystyki. Najwięcej z nich powstało w województwie lubelskim (305 projektów), mazowieckim (281) oraz zachodniopomorskim (281). Największe dofinansowanie otrzymały województwa: śląskie (ponad 100 mln zł), mazowieckie (85,5 mln zł) oraz warmińsko-mazurskie (76,1 mln zł).

W latach 2007-2015 na wsparcie turystyki polski rząd i samorządy przeznaczą w sumie ok. 1,3 mld euro. Środki będą dostępne przede wszystkim z regionalnych programów operacyjnych, ale również w PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Programie Kapitał Ludzki.

rt_2008_05-16.jpg
Karina Milan
- dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Polskiej Organizacji Turystycznej:

Polska Organizacja Turystyczna jest instytucją wdrażającą w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013. Aktualnie trwa nabór projektów do dofinansowania w ramach działania 6.4 POIG "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

Środki pomocowe przeznaczone są na wsparcie najważniejszych, unikatowych przedsięwzięć, które stworzą atrakcyjną ofertę turystyczną w związku z organizacją przez Polskę EURO 2012. Kwota 138 mln euro pierwotnie miała być dostępna na inwestycje realizowane przede wszystkim przez instytucje administracji samorządowej i rządowej. Ważną informacją jest, iż decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do grona potencjalnych beneficjentów włączona została nowa kategoria - przedsiębiorcy.

W związku z tym Polska Organizacja Turystyczna wydłużyła termin naboru projektów do 30 maja 2008 do godz. 16.00. Jednakże nowy termin dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw. W przypadku pozostałych kategorii potencjalnych beneficjentów (administracja rządowa, samorządowa i jednostki im podległe, a także instytucje otoczenia biznesu) mogą składać fiszki projektowe nie później niż do 20 maja do godz. 16.00.

Warto zauważyć, iż fundusze unijne rozdzielane są w zasadzie na dwa sposoby. Jeśli dany produkt turystyczny jest atrakcyjny w skali lokalnej, regionalnej - wtedy można ubiegać się o dofinansowanie z środków unijnych od regionalnych organizacji - na przykład poprzez regionalne organizacje turystyczne. Produkty turystyczne, które są unikatowe w skali ponadregionalnej, ogólnopolskiej, a nawet w skali światowej, mogą być dofinansowywane ze środków ogólnopolskich.

Jeśli chodzi o działanie 6.4 - to na ten moment zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów jest ogromne. Wszystkie istotne informacje na temat funduszy unijnych dla podmiotów...

Wydanie: 1/2008, FINANSE
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail