O odwoływaniu się

Agnieszka Jezierska

autorka jest prawnikiem
i wykładowcą
w Wyższej Szkole
Gospodarki,

gdzie prowadzi zajęcia prawo
w turystyce i rekreacji

do przepisów kodeksu cywilnego
i niezgodnych z prawem klauzulach umownych

Biuro podróży może odwołać się do przepisów powszechnie
obowiązujących. Nie może natomiast stosować wygórowanych opłat manipulacyjnych naliczanych w sytuacji wstąpienia w miejsce klienta innej wskazanej przez niego osoby. Niedopuszczalne jest również
zatrzymanie przez biuro podróży wynagrodzenia za niewykonane usługi czy przeniesienie odpowiedzialności na osoby, przy pomocy których wykonuje ono swoje zobowiązanie wobec klienta
Klauzul umownych, które odwołują się do przepisów powszechnie obowiązujących nie można uznać za niedozwolone. Postanowienie o treści: "W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego" - nie jest zatem abuzywne, czyli takie, których z mocy prawa nie wolno umieszczać w ogólnych warunkach umów stosowanych w obrocie z konsumentami (patrz ramka).

Wygórowane opłaty manipulacyjne
Wszystkie klauzule umowne muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Przyjrzyjmy się konkretnej sytuacji.
"Klient ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną osobę do momentu rozpoczęcia podróży. Musi on jednak uiścić opłatę manipulacyjną, która wynosi 430 zł od osoby". Klauzula tego typu została uznana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwoloną.

Zgodnie z art. 3853 pkt 12 kodeksu cywilnego niedozwolone są bowiem postanowienia, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania.
Przedsiębiorca może przyznać sobie prawo jedynie do pobrania takiego wynagrodzenia, które będzie odpowiadało kosztom, jakie poniósł do momentu rezygnacji klienta z podróży.

Jednocześnie może żądać zapłaty za zmianę uczestnika podróży, ale tylko w takim zakresie, jaki będzie odpowiadał kosztom dokonania takiej zmiany, czyli na...

Wydanie: 8/2008, PRAWO
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail