Budżet na turystykę

W okresie programowania budżetowego Unii Europejskiej w latach 2007-2013 na rozwój turystyki w Polsce przewidziano 168 mln euro, będących w dyspozycji Polskiej Organizacji Turystycznej jako instytucji wdrażającej i beneficjenta, około miliarda euro w Regionalnych Programach Operacyjnych, nie licząc projektów i priorytetów komplementarnych.


rt_2009_01-7.jpg


Możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców branży turystycznej funduszy strukturalnych na poziomie krajowym stwarzają Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Inwestorzy działający w sektorze turystyki mogą również starać się o dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W niektórych z nich przewidziano wsparcie na zasadach ogólnych, ale w części programów znalazły się fundusze strukturalne specjalnie przeznaczone dla tej branży.


Na wsparcie finansowe z Unii Europejskiej mogą liczyć beneficjenci, których projekty zawierają przede wszystkim plany budowy i modernizacji lokalnej bazy turystycznej, takiej jak: infrastruktura noclegowa i gastronomiczna, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, infrastruktura uzdrowiskowa. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka branża turystyczna ma do dyspozycji dofinansowanie unijne na zasadach ogólnych z następujących działań: 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa); 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (badania i rozwój); 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym; 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki; 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym; 6.1 Paszport do eksportu; 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym; 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Na uwagę ze względów merytorycznych i finansowych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka zasługują działania 4.4, 4.5, 6.4, 6.5.


Działanie 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w tworzeniu nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Na urzeczywistnienie tego działania w latach 2007-2013 przewidziano 1 207 000 000 euro. Dofinansowywane projekty to przedsięwzięcia inwestycyjne (w tym konieczna aktywność szkoleniowa i doradcza) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

Obejmują one działania prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenia zużycia energii, materiału i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług albo wyrobów, zastosowania oceny kolejnych etapów projektowania procesów technologicznych, prowadzących do powstania nowego lub ulepszonego produktu czy usługi. W ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania), zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych związanych z wprowadzeniem zmian organizacyjnych....

Wydanie: 9/2008, FINANSE
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail