Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.
Przeczytaj całość , Zamknij to okno informacyjne.

Kapitał Ludzki. Nowe szanse rozwoju zawodowego.

Przed pracownikami sektora turystyki otwierają się ogromne możliwości nieodpłatnego udziału w konferencjach, szkoleniach i studiach podyplomowych

W okresie finansowym 2007-2013 będą oni mogli otrzymać wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w ramach: Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (II Priorytet - rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących) i Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
- Warto korzystać ze szkoleń dofinansowywanych przez Europejski Fundusz Społeczny, przede wszystkim dlatego, że są one tanie - zachęca Monika Karwat-Bury z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - Uczestnik takiego szkolenia płaci tylko 20 proc. ceny, pozostałe 80 proc. pokrywa EFS. Poza tym nie trzeba składać wniosków, wystarczy tylko znaleźć firmę szkoleniową, która już dostała dofinansowanie na organizację tego typu przedsięwzięć - dodaje.

Możliwości szkoleniowe
dla branży turystycznej
Kwota dofinansowania całości Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w latach 2007-2013 to 428 590 438 euro. W projektach szkoleniowych realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach mogą uczestniczyć wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Najważniejszym celem ww. poddziałania jest podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców.


Dofinansowywane są projekty mające charakter ponadregionalny i ogólnopolski. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, to beneficjentami są przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej dwóch województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują prace w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej dwóch województwach. Pieniądze z PO Kapitał Ludzki przeznaczone zostaną na zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

 Jeśli chodzi o przedsięwzięcia ogólnopolskie (dotyczy projektów realizowanych w co najmniej pięciu województwach), wsparcie finansowe otrzymają otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Tak więc w ramach Poddziałania 2.1.1. pracownicy i przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą na preferencyjnych warunkach skorzystać z kształcenia podyplomowego.

Pierwsze uczelnie, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, już rozpoczęły rekrutację. Z ciekawą ofertą wyszła Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza realizująca projekt "Rozwój kompetencji zarządczych i informatycznych kadr branży turystycznej". Uczelnia z Bielska-Białej uruchomiła następujące kierunki studiów: Zarządzanie hotelami Welles & Spa (czesne 591,40 zł), Informatyka - grafika XXI w. (536, 36 zł), Nowoczesne rozwiązania informatyczne w działalności firmy (536,34 zł). Celem studiów jest przygotowanie pracowników do wykorzystywania nowych technologii w efektywniejszej obsłudze klienta, podnoszeniu jakości działania przedsiębiorstw turystycznych.
Rozpowszechnianie i wspieranie inicjatyw oraz...

Wydanie: 10/2008, FINANSE

  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Polityka prywatności