Eurowiniety w Unii Europejskiej

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt dyrektywy w sprawie eurowiniet, która umożliwi państwom członkowskim pobieranie opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe.
W lipcu 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie zmiany obowiązującej dyrektywy, która umożliwiłaby państwom członkowskim wprowadzenie opłaty z tytułu niektórych kosztów zewnętrznych, pobieranej w ramach opłaty za przejazd.


Wniosek Komisji stanowi pierwszy krok w kierunku wprowadzenia w życie zasady "zanieczyszczający płaci" w stosunku do transportu drogowego.
Głosując nad propozycją nowelizacji dotychczasowej dyrektywy, Parlament zgodził się na pobieranie opłat wynikających z zanieczyszczania środowiska i emisji hałasu. Państwa członkowskie będą mogły do kosztów zewnętrznych zaliczać - w określonych przypadkach - koszty zwiększonego natężenia ruchu (zatorów).
Posłowie domagają się, aby cele, na które wykorzystane zostaną środki pochodzące z opłat, zostały dokładnie określone i by nie stały się kolejną formą opodatkowania. Cele te powinny obejmować na przykład nakłady na rozwój bardziej ekologicznych pojazdów, alternatywnych środków transportu, usprawnienia infrastruktury drogowej (ekrany obniżające poziom hałasu przy drogach).
Opłaty za korzystanie z dróg funkcjonują obecnie w odniesieniu do dróg, które są zaliczane do transeuropejskiej sieci drogowej (TEN) i do pojazdów o masie powyżej 12 ton. Parlament przyjął zapis, który umożliwi pobieranie opłat za korzystanie nie tylko z dróg w sieci TEN, ale także z dowolnych odcinków sieci drogowej, na których odbywa się zazwyczaj znaczący międzynarodowy transport towarowy.
Propozycje rozszerzenia opłat na pojazdy o masie 3,5 tony zostały odrzucone, podobnie jak pomysł objęcia opłatami wszystkich odcinków dróg i samochodów osobowych.

Wydanie: 12/2008, AKTUALNOŚCI
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail