Pakiet o europejskiej przestrzeni powietrznej

Nowe, efektywne zasady zarządzania europejską przestrzenią powietrzną zapewnią większe bezpieczeństwo, krótsze trasy, mniejsze zużycie paliwa i większą punktualność lotów na europejskich szlakach. Parlament Europejski zatwierdził uzgodniony z państwami członkowskimi projekt nowych regulacji dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Natężenie ruchu lotniczego do 2020 roku zwiększy się dwukrotnie, stąd konieczne staje się zapewnienie jednolitych i wiążących zasad bezpieczeństwa obowiązujących lotniska, systemy zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS), a także nadzór ich wdrażania przez państwa członkowskie.


Korzyści, jakie odniesie sektor lotnictwa cywilnego w Europie, szacuje się na 2 do 3 mld euro w ciągu nadchodzących 10 lat. Optymalizacja tras i skrócenie czasu przelotów pozwoli również zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 16 mln ton. Rozporządzenia przewidują obowiązujące dla całego obszaru UE parametry docelowe skuteczności odnoszące się do usług nawigacji lotniczej. Krajowe organy nadzorujące w państwach członkowskich będą sporządzać plany obejmujące krajowe lub regionalne parametry docelowe skuteczności działania oraz odpowiedni system zachęt przyjęty przez państwa członkowskie.

Zgodnie z zaleceniami PE kraje członkowskie wyznaczą lub utworzą instytucję działającą jako krajowy organ nadzorujący, który będzie czuwał nad ścisłym wdrażaniem określonych wymogów i parametrów skuteczności, a także wydawał zaświadczenia dla operatorów usług nawigacji lotniczej, przeprowadzał inspekcje, dokonywał analiz i opracowywał krajowe i regionalne plany skuteczności.

Najpóźniej do 2011 roku państwa członkowskie powinny ustanowić operacyjne funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej (FABs), które są głównymi elementami umożliwiającymi poprawienie współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi usługi żeglugi powietrznej. Powinny one powstać najpóźniej w trzy lata po wejściu w życie rozporządzenia. Środki na utworzenie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej pochodzić będą z programu rozbudowy transeuropejskich sieci transportowych oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z przychodów uzyskanych w wyniku włączenia lotnictwa do europejskiego systemu handlu emisjami.

Posłowie zdecydowali, że w ramach drugiego rozporządzenia wzmocnione zostaną kompetencje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w celu zapewnienia jednolitych i wiążących zasad bezpieczeństwa obowiązujących lotniska, ATM oraz służby żeglugi powietrznej (ANS). Wspólnotowe zasady określone w rozporządzeniu obowiązywać będą wszystkie lotniska, z wyjątkiem lotnisk wojskowych lub niewielkich lotnisk, które posiadają krótkie pasy startowe o długości poniżej 800 metrów. Państwa członkowskie mogą zadecydować, że lotniska obsługujące mniej niż 10 tysięcy pasażerów rocznie także nie zostaną objęte wspólnotową regulacją.

Utworzona zostanie grupa doradcza zainteresowanych stron na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie składająca się z europejskich organizacji przedstawicielskich, która doradzać będzie Komisji w sprawach związanych z bezpieczeństwem lotnisk, systemów zarządzania ruchem lotniczym i usług nawigacji lotniczej.

Wydanie: 12/2008, AKTUALNOŚCI
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail