Za co odpowiada biuro podróży

Agnieszka JezierskaAutorka jest prawnikiem i wykładowcą

w Wyższej Szkole Gospodarki, gdzie prowadzi zajęcia "Prawo w turystyce i rekreacji"
Biura podróży odpowiadają wobec swoich klientów z powodu niewykonania umów, jak i kiedy dopuszczą się czynów niedozwolonych.
Odpowiadają za swoich pracowników, a także za osoby trzecie,
niezatrudnione u nich. Klient z kolei musi udowodnić szkodę,
jakiej doznał, i jej rozmiar

Biuro podróży odpowiada nie tylko za własne działanie (zaniechanie), lecz za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których usługę turystyczną wykonuje lub którym wykonanie tej usługi powierza (np. przewoźnik, hotel i jego personel). Organizator turystyki nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, tylko jeżeli zostało ono spowodowane wyłącznie przez: działanie lub zaniechanie klienta, działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań (zaniechań) nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo przez siłę wyższą.Biuro podróży może w umowach ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie usług w czasie trwania imprezy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Nie może to jednak dotyczyć szkód na osobie. A więc nieskuteczne są wszelkie ograniczenia odpowiedzialności biura podróży za uszczerbek na zdrowiu spowodowany jego działaniem (a także działaniem osób, którym biuro podróży powierza wykonanie umowy - np. zakładów zdrowotnych w kraju pobytu). Oznacza to, że biuro podróży poniesie odpowiedzialność za brak odpowiedniego poziomu pomocy lekarskiej w kraju, do którego sprzedał wycieczkę.

Za restauratora
i hotelarza biuro też odpowie
Biura podróży bardzo często przy dokonywaniu czynności, do których się zobowiązują w umowie o świadczenie usług turystycznych, posługują się innymi osobami,
co jest niezbędne dla zapewnienia przewozu osób, zakwaterowania ich, wyżywienia, zapewnienia atrakcji turystycznych. Biura jednak nierzadko zastrzegają w umowach, że nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich. Tymczasem takie postanowienia należą do zakazanych klauzul i są sprzeczne z prawem.

Organizator wycieczki zawsze bowiem odpowiada wobec klienta za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Nie jest ważne, czy były one wykonywane przez biuro podróży, czy inne osoby świadczące usługi na jego rzecz. Od odpowiedzialności biuro nie może się zwolnić dowodem braku winy w nadzorze lub winy w wyborze. Odpowiedzialność biura wykluczona będzie jedynie w sytuacji, gdy osoba trzecia wyrządziła szkodę przy okazji wykonywania zobowiązania, czyli np. osoba zapewniająca zakwaterowanie turystom okradła jednego z nich czasie, w którym turyści przebywali na plaży.

Wydanie: 12/2008, PRAWO
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail