Rozwiązanie biura podróży działającego jako spółka z o.o.

Agnieszka Jezierska

autorka jest prawnikiem
i wykładowcą w Wyższej
Szkole Gospodarki,


gdzie prowadzi zajęcia prawo w turystyce i rekreacjiRozwiązanie spółki z o.o. jest procesem polegającym na zakończeniu jej bytu prawnego albo w drodze postępowania likwidacyjnego, albo upadłościowego. Jest to proces żmudny i długotrwały. W przeważającej liczbie przypadków likwidację rozpoczyna stosowna uchwała wspólników. Przyczyną upadłości jest z kolei stan niewypłacalności. Dlatego ważne jest, aby działania podejmowane przez wspólników (dłużników), likwidatorów oraz syndyków były zaplanowane i przemyślane. Ważne jest, aby zdawali sobie oni sprawę z ciążących na nich obowiązków i rozpoznawali swoje prawa. To z kolei wymaga znajomości przepisów i rozróżniania używanych w nich pojęć.

Kiedy następuje
rozwiązanie spółki
Rozwiązanie spółki z o.o. nie jest równoznaczne z jej likwidacją. W pierwszej kolejności muszą zaistnieć przyczyny rozwiązania. I tak rozwiązanie spółki powodują:
 •  przyczyny przewidziane w umowie spółki (np. upływ czasu, na jaki spółka została utworzona, utrata zezwolenia),
 •  uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza (może być to uchwała podjęta w trybie art. 233 kodeksu spółek handlowych - jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki; siedziba spółki może znajdować się tylko na terytorium Polski - przeniesienie jej za granicę powoduje, że utraci swój byt prawny),
 •  ogłoszenie upadłości spółki (stan niewypłacalności stanowi podstawę wszczęcia postępowania upadłościowego),
 •  inne przyczyny przewidziane prawem (m.in. art. 21 kodeksu spółek handlowych - sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy: nie zawarto umowy spółki, określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów, wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania).
  W drugiej kolejności wszczyna się postępowanie likwidacyjne i wówczas dopiero można mówić o rozwiązaniu spółki. Rozwiązanie polega na zakończeniu bytu prawnego spółki albo w drodze likwidacji, albo upadłości. O rozwiązaniu spółki likwidator (postępowanie likwidacyjne) albo syndyk (postępowanie upadłościowe) zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.
Likwidacja spółki
W...

Wydanie: 4/2009, PRAWO
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
 • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail