Nowe gwarancje uderzą w branżę

W połowie grudnia powinny się
zakończyć uzgodnienia międzyresortowe
dotyczące projektów
dwóch rozporządzeń ministra finansów:
w sprawie minimalnej wysokości sumy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
oraz obowiązkowego ubezpieczenia
klientów dla organizatorów i pośredników
turystycznych.Projekt pierwszego zakłada wzrost gwarancji:
o 18% rocznych obrotów dla organizatorów
zagranicznych wycieczek
czarterowych, o 9% dla organizujących
takie wycieczki innymi środkami transportu
i 6% na imprezy krajowe. W przypadku
pośredników są to odpowiednio 18% dla
pośredników przy imprezach czarterowych
i 9% dla pośredników przy zagranicznych
wyjazdach innymi środkami lokomocji.
Zdaniem branży gwarancje odbiją się na
cenach wycieczek, które będą musiały
wzrosnąć. Proponowane rozwiązania podwyższą
koszty działalności, co spowoduje
upadek kolejnych biur podróży. Liczba
firm turystycznych w Krajowym Rejestrze
Długów stale rośnie. W lipcu ub.r. było
ich „tylko” 29, w czerwcu br. już 94, na
początku października 139.
Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia klienta biura podróży
i pośrednika turystycznego określa jego
szczegółowy zakres. Obejmuje ono: pokrycie
kosztów powrotu klientów z imprezy
turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznej
w przypadku, gdy organizator turystyki lub
pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi
nie zapewnia tego powrotu, pokrycia klientom
zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty
za imprezę turystyczną – w przypadku
gdy z przyczyn dotyczących organizatora
turystyki lub pośrednika turystycznego
oraz osób, które działają w ich imieniu,
impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
a także pokrycia klientom zwrotu
części wpłat wniesionych tytułem zapłaty
za imprezę turystyczną, odpowiadającą
części imprezy turystycznej, która nie
została zrealizowana z przyczyn dotyczących
organizatora turystyki lub pośrednika
turystycznego oraz osób, które działają
w ich imieniu. Minimalna suma gwarancyjna
na jednego klienta wynikająca z umowy
ubezpieczenia wynosi dla:1) organizatorów turystyki oraz pośredników
turystycznych dla imprez organizowanych
przez przedsiębiorców niewykonujących
działalności na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – kwotę stanowiącą
równowartość ceny imprezy turystycznej,
nie mniej jednak niż równowartość:

a) 500 euro – w przypadku uczestnictwa
klienta w zagranicznej imprezie czarterowej

b) 200 euro – w przypadku uczestnictwa
klienta w zagranicznej wycieczce innym
środkiem transportu

c) 20 euro – w przypadku udziału klienta
w imprezie krajowej2) pośredników turystycznych dla imprez
zagranicznych czarterowych – sumę równowartości
50 euro, a dla usług turystycznych
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – sumę równowartości 20 euro.


Źródło: Ministerstwo Finansów

Wydanie: 6/2010, AKTUALNOŚCI
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail