Turystyka to nie tylko biznes, to także obowiązki

Piotr Korolko
radca prawny
Kancelaria Prawnicza Piotr KOROLKO


Działalność gospodarcza w zakresie usług turystycznych jest działalnością regulowaną. Co to oznacza? Od razu muszę uspokoić, że w branży turystycznej obowiązuje zasada wolności gospodarczej, sformułowana w ustawie z d nia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), zgodnie z którą „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.Uregulowanie danej działalności gospodarczej polega
na tym, że prowadzące ją podmioty powinny spełniać
szczególne warunki, określone w przepisach
prawa, a także uzyskać wpis w rejestrze działalności
regulowanej. Każdy podmiot, który spełni te
warunki, może prowadzić działalność regulowaną.
Podstawowym aktem prawnym, regulującym rynek usług turystycznych,
jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
Nakłada ona na przedsiębiorców – przede wszystkim na organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych – wiele obowiązków
związanych z podejmowaniem działalności oraz wykonywaniem tej
działalności w sposób zapewniający ochronę klientów.Wpis – rzecz najważniejsza


Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy zamierzającego
wykonywać działalność gospodarczą w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz pośredniczenia w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych, jest uzyskanie wpisu do rejestru.
Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest Marszałek Województwa
właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wpisu
do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku
należy dołączyć oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
bądź umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, a także
złożyć oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą podanych
danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności
w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych. Marszałek Województwa jest zobowiązany dokonać
wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od otrzymania
kompletnego wniosku o wpis. Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie,
a od dnia złożenia wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca
może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ
wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis – w takiej
sytuacji 7-dniowy termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie
odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Oczywiście
Marszałek Województwa może odmówić wpisu, ale tylko
w ściśle określonych przypadkach, np. gdy wydano prawomocne
orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności
gospodarczej objętej wpisem.Liczy się kasa


Kolejnym ważnym obowiązkiem przedsiębiorców, wynikającym
z ustawy o usługach turystycznych, jest obowiązek zapewnienia –
na wypadek swojej niewypłacalności:
 •  pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do
  miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej
  w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny
  wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
 •  zwrotu klientom wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
  imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących
  organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie
  zrealizowana,
 •  zwrotu klientom części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
  imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej,
  która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora
  turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają
  w ich imieniu.
  Obowiązek ten powinien być zrealizowany poprzez:
 •  zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
  (minimalną sumę gwarancyjną określa Minister Finansów), lub
 •  zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub...

Wydanie: 1/2011, PRAWO
Strefa prenumeratora


  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
 • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail