W Rainbow Tours zarząd kupi akcje własne

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rainbow Tours, które
odbyło się 29 czerwca ustalono, że zarząd może zakupić do 20
proc. akcji własnych za maksymalną sumę 15 mln zł.
Ustalenie dotyczy zakupu akcji zwykłych, które znajdują się
w obrocie na GPW, a także akcji imiennych uprzywilejowanych. Jak
wynika z uchwały przyjętej przez akcjonariuszy, cena jednostkowa
akcji własnych na okaziciela skupowanych przez spółkę „nie może
być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu
i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych
na sesjach giełdowych na GPW”. Akcje imienne uprzywilejowane
spółka może skupować po cenie nie większej niż „kurs zamknięcia
akcji notowanych na GPW z sesji giełdowej na GPW przypadającej
w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień zawarcia przez spółkę
cywilnoprawnej umowy (...) sprzedaży tych akcji, powiększona
o 10 proc.”.
Zakupione przez spółkę papiery wartościowe będą mogły zostać
odsprzedane (również w procesach przejęcia, umorzenia lub
akwizycji).
Środki potrzebne na skup akcji mają pochodzić z utworzonego
w tym celu funduszu rezerwowego. Wydzielony kapitał zapasowy
wyniósł 15 mln zł. Program skupu akcji będzie obowiązywał
w terminie od 30 czerwca br. do 31 maja 2016 r.


Wydanie: 3/2011, AKTUALNOŚCI
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail