Półrocze Rainbow Tours

Firma podsumowała wyniki za pierwsze półrocze 2012 r. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez całą grupę kapitałową wyniosły 219,8 mln złotych i są wyższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 45,6 proc., natomiast przychody jednostki dominującej osiągnęły wynik 212,8 mln złotych. W pierwszym półroczu kursy walutowe, niepewna sytuacja w Afryce Północnej również sezonowość spółek zależnych zdeterminowały wyniki finansowe grupy kapitałowej Rainbow Tours S.A.

 

 

Podczas, gdy jednostkowe wyniki Rainbow Tours S.A. uległy znaczącej poprawie to największe spółki zależne tj. Bee & Free Sp. z o.o. oraz ABC Świat Podróży poniosły w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku straty. Zarząd grupy kapitałowej rozpoczął proces restrukturyzacji obu spółek. Działania podjęte mają na celu przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz optymalizację kosztów. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę kapitałową w okresie I półrocza 2012 wyniosły 219,8 mln zł i są wyższe od okresu analogicznego w 2011 roku o 68,8 mln zł, co stanowi wzrost o 45,6 proc.

 

Wzrost przychodów jest spowodowany w znacznej mierze wypracowaniem wyższych przychodów przez spółkę dominującą oraz zwiększeniem przychodów z tytułu pośrednictwa sprzedaży usług turystycznych. Zysk netto grupy kapitałowej Emitenta wypracowany w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wyniósł 1,1 mln zł. Spółka szacuje, iż roczne przychody skonsolidowane grupy wyniosą około 540-570 mln zł. Rainbow Tours po I półroczu odnotował znaczący wzrost przychodów z tytułu realizacji imprez turystycznych – o 23,8 proc., przy wzroście ilości klientów za ten okres o 12,7 proc. Przychody ze sprzedaży wygenerowane w okresie I półrocza 2012 roku stanowią 212,8 mln zł i są wyższe od okresu analogicznego o 73,9 mln zł, co stanowi wzrost o 53,2 proc. Zysk netto touroperatora wypracowany w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wynosi 3,2 mln zł.W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail