Kodeks ochroni dzieci

W celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce Grupa Hotelowa Orbis – podpisała Kodeks Postępowania (Code of Conduct). To przełomowy dokument dla całej branży turystycznej w Polsce. Około 5 tys. polskich dzieci poniżej 15. roku życia rocznie staje się ofiarami wykorzystywania seksualnego. Ponadto co roku policja identyfikuje kilkadziesiąt do kilkuset przypadków małoletnich wykorzystywanych w prostytucji.

  

Wiele przypadków wykorzystywania pozostaje niezidentyfikowanych. Hotele codziennie goszczą tysiące klientów, dlatego wdrożenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest szczególnie istotne. Podpisując kodeks, Orbis S.A. zobowiązał się wypełniać 6 kryteriów postępowania: ustanowienie wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, przeszkolenie personelu na temat ustanowionej przez firmę polityki, szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej, wprowadzenie klauzuli w umowach z dostawcami, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej, informowanie turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi, informowanie „kluczowych osób” w wymiarze lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: policją, taksówkarzami, etc., doroczne raportowanie. Kodeks Postępowania dotychczas podpisało ponad 1000 firm z 43 krajów. Powstał w 1998 roku z inicjatywy ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes), która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi.


W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail