Odszkodowania za opóźnione pociągi

Spółka PKP Intercity podjęła decyzję o wypłacie odszkodowań wszystkim pasażerom, którym na przestrzeni roku przed wydaniem wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmówiła w postępowaniach reklamacyjnych wypłaty odszkodowań za opóźnienia pociągów międzynarodowych i krajowych EIC/Ex powstałe na skutek działania siły wyższej (np. warunków atmosferycznych).

rt-2013-12-07

Pasażerowie, którym w okresie od 27 września 2012 r. do 26 września br. przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania za opóźnienie pociągu krajowego Express InterCity (EIC), Express (Ex) lub pociągu międzynarodowego jadącego do/z krajów UE, mogą więc występować o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Decyzja PKP Intercity to echo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 września w sprawie skargi wniesionej przez austriackie przedsiębiorstwo kolejowe ÖBB-Personenverkehr AG. Organ ten jednoznacznie potwierdził, że Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym nie przewiduje żadnych wyjątków od prawa do uzyskania ustalonej w nim wysokości rekompensaty za opóźnienie pociągu, jeżeli powstało ono na skutek działania siły wyższej.

Z powodu takich zdarzeń przedsiębiorstwa kolejowe mogą uwolnić się jedynie od wypłaty odszkodowań w zakresie naprawy szkody, jaką pasażer poniósł w związku z opóźnieniem pociągu (np. art. 471 Kodeksu cywilnego i art. 62 ust. 2 Prawa przewozowego), natomiast rekompensaty będące częścią ceny biletu powinny być wypłacane bezwarunkowo. Art. 17 ust. 1 unijnego rozporządzenia stanowi, że minimalna kwota rekompensaty wynosi 25 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej. Należy pamiętać, że powyższy przepis na terenie Polski obowiązuje obecnie wyłącznie w odniesieniu do pociągów międzynarodowych i krajowych Express InterCity (EIC). Wyłączenie stosowania tego przepisu dla pozostałych pociągów obowiązuje do 3 grudnia 2014 roku (podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia WE nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym). W pisemnych wystąpieniach do przewoźnika konieczne jest dostarczenie oryginału biletu, ale nie jest wymagane, by znajdowało się na nim poświadczenie o opóźnieniu. Wszystkie opóźnienia są zapisywane w systemie dyspozytorskim i na tej podstawie można zweryfikować punktualność określonego pociągu – nawet po wielu miesiącach od daty przejazdu.

Wydanie: 8/2013, AKTUALNOŚCI
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail