Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.
Przeczytaj całość , Zamknij to okno informacyjne.


Zabezpieczenie klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży jak działa system?

Niektórzy eksperci twierdzą, że jedną z przyczyn tego, że więcej Polaków korzysta z usług biur podróży, jest zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Ma ono wypływać z coraz lepszego systemu zabezpieczeń. Bez względu na to, czy to prawda, warto mu się przyjrzeć.

rt 2017 09zz 23

  W minionych kilku latach zdarzało się, że w szczycie sezonu wakacyjnego docierały do nas informacje o niewypłacalności biur podróży. Sytuacje takie przytrafiały się zarówno niewielkim agencjom turystycznym, działającym na rynku lokalnym, jak i uznanym touroperatorom, szczycącym się wieloletnią tradycją. W każdym z tych wypadków były elementy wspólne – rozżaleni turyści, którzy pomimo wniesienia zaliczki lub całej opłaty nie pojechali na wyczekany wypoczynek, oraz turyści, których z tego wypoczynku trzeba było w trybie alarmowym ściągać do kraju, a którzy nierzadko byli wcześniej usuwani z hotelowych pokoi. Sytuację taką dostrzegł wreszcie ustawodawca, dając temu wyraz w kolejnych nowelizacjach przepisów, spośród których jedną z bardziej istotnych zmian było wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ten został utworzony przez ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. poz. 1334). Jego środki mają być przeznaczone na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej oraz na zwrot wpłat wniesionych jako zapłata za imprezę turystyczną, która nie została ani nie zostanie zrealizowana, jeżeli niewystarczające do tego celu okażą się środki pochodzące z zabezpieczeń finansowych ustanowionych przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 

Obowiązki – jakie i na kim spoczywają?

Odnosząc się do kwestii zabezpieczeń ustanowionych w interesie turystów na wypadek niewypłacalności biur podróży, w pierwszej kolejności należy doprecyzować, na kim spoczywają ustawowe obowiązki i jaki jest ich zakres. Mogliśmy bowiem słyszeć o problemach zarówno w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi turystyczne, jak i przedsiębiorców zajmujących się jedynie pośrednictwem w sprzedaży takich usług. Kwestie te uregulowane są w podstawowym akcie prawnym z zakresu usług turystycznych, a więc w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dalej jako u.u.t.). Ustawa ta wprowadza wiele definicji podmiotów działających na rynku turystycznym: organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent turystyczny – są to pojęcia precyzyjnie zdefiniowane. Jednocześnie w przepisie kluczowym dla obowiązków związanych z asekuracją na wypadek niewypłacalności, ustawa nie ogranicza się do wspomnianych wyżej definicji, określając krąg podmiotów zobowią zanych do zapewnienia bezpieczeństwa turystom bardzo szeroko. Zgodnie z art. 5 u.u.t., „Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany spełniać następujące warunki”. Z punktu widzenia klienta nie ma zatem znaczenia, czy zawiera umowę z podmiotem, który samodzielnie organizuje imprezę turystyczną, czy też z biurem zajmującym się wyłącznie pośredniczeniem w sprzedaży usług turystycznych. Przepis stoi zatem na stanowisku, że turysta nie powinien ponieść żadnych kosztów związanych z nieplanowanym zakończeniem urlopu, a opłaty uiszczone za podróże niezrealizowane w całości lub w części powinny zostać zwrócone klientowi. Ta szczytna idea jest przy tym trudna do samodzielnego zrealizowania przez biuro podróży, które właśnie zbankrutowało – dlatego też przewidziano mechanizmy tworzące swoistą poduszkę finansową na tego typu nieprzewidziane sytuacje. Składa się ona z dwóch części. 

rt 2017 09zz 22

Zabezpieczenia własne przedsiębiorców

Pierwszą część stanowi zabezpieczenie przez przedsiębiorców ryzyka wynikającego z własnej działalności – instrumenty zabezpieczające finansowane przez każdego z przedsiębiorców mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z...Maciej Łysakowski. Autor jest adwokatem w kancelarii Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki sp.k.

Wydanie: 9/2017, PRAWO

  Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata RYNKU TURYSTYCZNEGO to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.rynek-turystyczny.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.sklep.pws-promedia.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Restauracji napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
Bezpłatny biuletyn

Strefa prenumeratora

Nasze serwisy


ProMedia www.pws-promedia.pl    

Hotelarz www.e-hotelarz.pl    

Restauracja www.e-restauracja.com

Rynek Turystyczny www.rynekturystyczny.pl     Polski Jubiler www.polskijubiler.pl    

Nowoczesna Stacja Paliw www.e-stacjapaliw.pl

© ProMedia Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Polityka prywatności