europa

KE o wsparciu dla branży turystycznej

2020-05-13

Dziś Komisja Europejska przedstawiła sposoby w jaki jest udzielana pomoc firmom z sektora turystycznego. Jak podkreśliła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, turystyka wypracowuje 10 proc. PKB całej Unii, a w 11 krajach członkowskich jej udział przekracza owe 10 proc. PKB.

  KE1

Zapewnienie płynności przedsiębiorstwom turystycznym, w szczególności MŚP, poprzez:

Elastyczność zgodnie z zasadami pomocy państwa, pozwalającymi państwom członkowskim na wprowadzenie programów, takich jak programy gwarancyjne na vouchery i dalsze programy wsparcia płynności, w celu wspierania przedsiębiorstw w sektorze transportu i podróży oraz zapewnienia zaspokojenia roszczeń o zwrot kosztów spowodowanych pandemią koronawirusa. Systemy voucherów mogą zostać bardzo szybko zatwierdzone przez Komisję, po powiadomieniu przez zainteresowane państwo członkowskie.

 Finansowanie unijne: UE nadal zapewnia płynność przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem za pośrednictwem inicjatywy na rzecz mechanizmu reagowania na koronawirusy, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi. Ponadto Komisja udostępniła do 8 miliardów euro na finansowanie 100 000 małych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Oszczędzanie miejsc pracy z ulgą finansową do 100 mld EUR z programu SURE: Program SURE pomaga państwom członkowskim w pokryciu kosztów krajowych programów pracy krótkoterminowej i podobnych środków umożliwiających przedsiębiorstwom ochronę miejsc pracy. Komisja wspiera również partnerstwa między służbami zatrudnienia, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami w celu ułatwienia przekwalifikowania, zwłaszcza pracowników sezonowych.

Łączenie obywateli z lokalną ofertą turystyczną, promowanie lokalnych atrakcji i turystyki oraz Europy jako bezpiecznego celu podróży:

Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu promowania systemu voucherów patronackich, w ramach którego klienci będą mogli wspierać swoje ulubione hotele lub restauracje. Komisja będzie również promować ogólnoeuropejskie kampanie promocyjne.

Aby uzupełnić środki krótkoterminowe, Komisja będzie nadal współpracować z państwami członkowskimi w celu promowania zrównoważonej turystyki zgodnie z europejskim zielonym ładem i zachęcać do cyfrowej transformacji usług turystycznych, aby zaoferować większy wybór, lepszą alokację zasobów i nowe sposoby zarządzania podróżami i przepływy turystów.

Komisja zorganizuje europejską konwencję turystyczną z instytucjami UE, przemysłem, regionami, miastami i innymi zainteresowanymi stronami, aby wspólnie budować przyszłość zrównoważonego, innowacyjnego i odpornego europejskiego ekosystemu turystycznego - „Europejskiej agendy turystyki 2050”.


Polecamy

To też może Cię zainteresowaćW najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail